Bio2Value

Stijgende kosten voor het gebruik van fossiele brandstoffen en technologische doorbraken op het gebied van biomassaverwerking maken het economisch aantrekkelijk om aardolie op steeds meer gebieden te vervangen door biomassa. Er zijn al diverse Energieonderzoeken geweest en het word al veelvuldig toegepast. Bio2Value brengt de ontwikkelingen in technologisch opzicht te in kaart.

Biomassa heeft alles in zich om een groot deel van de fossiele brandstoffen te vervangen. Het kan als grondstof dienen voor chemicaliën en materialen en voor de productie van energie (zowel in de vorm van transportbrandstoffen als groen gas, elektriciteit en warmte).Technologische doorbraken hebben een aantal rendabele toepassingen van biomassa binnen handbereik gebracht. Voor de omslag naar een zogenaamde Biobased Economy waarin biomassa de motor voor de economie vormt is echter nog een aanzienlijke onderzoeksinspanning vereist.

ontwikkeling van methoden om uit biomassa waardevolle producten te maken die de inzet van fossiele brandstoffen kunnen verminderen De ontwikkeling van deze zogenaamde Bioraffinage-concepten voor de coproductie van met name materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en gasvormige energiedragers; alsmede integrale ketenkennis vormen de kiem van deze samenwerking. Bio2Value laat de ontwikkelingen en de exploitatie van de technologische kennis die door het bedrijfsleven worden gebruikt zien.

In Nederland is brede expertise aanwezig rond de “upstream” kant (productie van biomassa, toepassing van organische bijproducten, logistiek en verwerking richting met name de productie van materialen en chemicaliën), daarnaast laat de “downstream” kant (thermo-chemische omzettingen, gasreiniging, productie elektriciteit en/of warmte, syntheseprocessen voor met name de productie van groen aardgas en transportbrandstoffen). door de kennis te bundelen met de technologische infrastructuur zijn er veel mogelijkheden.
Bio2Value brengt de technologieontwikkeling en -implementatie hiervan in kaart, daarbij gebruikmakend van de synergetische meerwaarde van de expertisegebieden.